בטיחות בעצים

סקרי העצים שאנו עורכים לבחינת מצבי סיכון בעצים בוגרים כוללים הכנת תעודת זהות לכל עץ, מין העץ, מיקומו המדויק, מידותיו ותיאורו הכללי.
כל עץ מקבל מספר סידורי, מועלה על תכנית מדידה ומקבל המלצה לטיפול: לתמיכה, לגיזום וכשאין ברירה - לכריתה.
בדרך זו ניתן לנהל מעקב אחר העץ, היסטורית הטיפולים שעבר וכד'.
ניהול העצים בדרך זו מקטין את מצבי הסיכון בעצים ויכול להקל במקרים של תביעות נזיקין בגין נזקי עצים.

מיקומנו

יצירת קשר

המשרד ממוקם בכפר גלעדי בגליל.
מען למכתבים: ת.ד. 1, כפר תבור 15241
טלפון: 04-6020604
פקס: 04-6020603
דוא"ל: office@middot.co.il