תכנון מערכות השקיה

נהרות של מילים נשפכו על נושא המחסור במים בארצנו השחונה ועל הדרכים להתמודד עם מחסור זה.
קורבן התמיד שמוקרב על מזבח החיסכון במים הוא הגינון.

במידות ומעשי נוף אנו מומחים בתכנון מערכות השקיה במיזמים נופיים תוך מתן דגש על הנפקת חומרים בהירים, מקצועיים ועמידה בלוחות זמנים.

 

מיקומנו

 

יצירת קשר

בית אבן 1, כפר גלעדי

ת.ד. 377, כפר גלעדי.  מיקוד 1221000

טלפון: 04-6020604

דוא"ל: office@middot.co.il