תכנון מערכות השקיה

נהרות של מילים נשפכו על נושא המחסור במים בארצנו השחונה ועל הדרכים להתמודד עם מחסור זה.
קורבן התמיד שמוקרב על מזבח החיסכון במים הוא הגינון.

במידות ומעשי נוף אנו מומחים בתכנון מערכות השקיה במיזמים נופיים תוך מתן דגש על הנפקת חומרים בהירים, מקצועיים ועמידה בלוחות זמנים.

 

מיקומנו

יצירת קשר

המשרד ממוקם בכפר גלעדי בגליל.
מען למכתבים: ת.ד. 1, כפר תבור 15241
טלפון: 04-6020604
פקס: 04-6020603
דוא"ל: office@middot.co.il