תכנון נוף

אנו מאמינים בתכנון השואב מסביבתו ומותאם לה במקוריות, באיכות ובצניעות.

מיקומנו

יצירת קשר

המשרד ממוקם בכפר גלעדי בגליל.
מען למכתבים: ת.ד. 1, כפר תבור 15241
טלפון: 04-6020604
פקס: 04-6020603
דוא"ל: office@middot.co.il